Застосування штрафних санкцій

Застосування штрафних санкцій: форми та види

Світ бізнесу був би ідеальним, якби усі його учасники працювали за правилами та ніколи не порушували своїх зобов’язань. На жаль, це не так. Але для того, щоби наблизити господарські правовідносини до досконалості, передбачений дієвий законний спосіб – господарські штрафні санкції – грошові суми, котрі порушник повинен виплатити іншій стороні, якщо порушить свої зобов’язання або виконає їх неналежним чином. Ці заходи по відношенню до порушників також називають неустойкою. Неустойка може стягуватися у двох формах:

 • штраф – це або тверда грошова сума, або процент від вартості зобов’язання;
 • пеня–процент від суми зобов’язання (або його частини) за кожен день протермінування виконання.

Розмір та застосування штрафних санкцій за договором та за законом

У господарських правовідносинах неустойка може встановлюватися:

 • виключно законом – у цьому випадку сторони зобов’язання не можуть змінити розмір та порядок встановлених заходів відповідальності своєю угодою. Їх визначає спеціальний закон, що регулює той чи інший вид діяльності;
 • законодавчо з можливістю зміни сторонами – зокрема, Господарський кодекс України установлює, що якщо хоча б однією стороною за угодою є суб’єкт державного сектору економіки, або виконується державний контракт, або має місце бюджетне фінансування, фінансування за рахунок держави, застосовуватимуться наступні неустойки:
 1. за порушення зобов’язання за якістю (комплектністю) товарів (робіт, послуг) – штраф у сумі 20% від вартості неякісних або некомплектних товарів, робіт або послуг;
 2. за порушення термінів виконання зобов’язання – пеня у розмірі 0,1% вартості товарів (робіт, послуг), за якими допущене протермінування виконання, за кожен день прострочки. А якщо протермінування перевищує 30 днів, то стягується ще 7% від ціни протермінованої частини (однак Кодекс передбачає можливість того, що ці штрафні заходи можуть бути змінені угодою сторін за договором);
 • договірні санкції – у цьому випадку саме договір визначає розмір пені та/або штрафу, котрі будуть застосовуватися у випадку порушення обов’язків однієї з його сторін. При цьому Господарський кодекс допускає можливість того, що переддоговірний спір про розмір штрафних заходів може бути розглянутий у судовому порядку.

Порядок застосування штрафних санкцій

Крім неустойки законодавство передбачає для винної у порушенні сторони такий вид відповідальності як відшкодування збитків, котрі спричинені іншій стороні. Тому у залежності від порядку застосування штрафних санкцій та відшкодування збитків неустойка може бути:

 1. залікова – у цьому випадку сума збитків повинна бути відшкодована лише в тій частині, де вона перевищує розмір неустойки. Цей вид застосовується «за замовчуванням», якщо законом чи договором не передбачений інший порядок;
 2. виключна –компанія-боржник виплачує лише неустойку, збитки не відшкодовуються;
 3. штрафна –оплата неустойки не звільнює підприємство-порушника від відшкодування збитків. І це, і інше стягується у повному обсязі;
 4. альтернативна – у такому випадку кредитор обирає, що стягнути: збитки чи неустойку. Це зручно у випадках, коли для визначення розміру збитку потрібен значний час.

Застосування фінансових заходів у відносинах між суб’єктами підприємництва має ряд особливостей

 • Вимагати сплати штрафу та пені може як кредитор, права якого порушені, так і уповноважений державний орган, якщо така його компетенція передбачена законом. У другому випадку може бути прийнята постанова про застосування штрафних санкцій. Закон може передбачати й випадки, коли штрафні кошти стягуються у дохід держави.
 • Якщо боржник неправомірно користується коштами кредитора (тобто не виконує свої грошові зобов’язання), то нарахування процентів за порушення відбувається за день до погашення цього боргу (якщо законом та договором у конкретному випадку не встановлений інший порядок). При цьому боржник не повинен виплачувати проценти за той час, поки існувала прострочка кредитора.
 • Пеня за прострочку нараховується лише на протязі 6 місяців з встановленої договором дати виконання зобов’язання. Наприклад, якщо обов’язок не виконувався 8 місяців, пеня може бути стягнута лише за шість. Але цей порядок також може бути змінений спеціальним законом, що регулює ті чи інші правовідносини, або договором.
 • Встановлені під час укладення угоди штрафні санкції можуть бути зменшені судом у випадку, якщо:
 1. неустойка надто велика у порівнянні зі збитками, котрі поніс кредитор;
 2. факт порушення боржника не приніс збитків іншим учасникам господарських відносин.

Звичайно, ці фактори повинен доводити та аргументувати юрист, оскільки враховується як ступінь виконання зобов’язання боржником, так і майнове положення сторін, інші їх інтереси.

А Юридичне агентство AGIOPLUS у Києві допоможе не лише розібратися зі всіма тонкощами штрафів та неустойок та вірно прописати їх у договорах, а й захистить ваші інтереси у всіх спорах з контрагентами!