100.00

Довіреність на представництво інтересів учасника ТОВ.

Довіреність містить повний обсяг повноважень представника від учасника ТОВ з правом розпорядження корпоративними правами Довірителя, участі в загальних зборах учасників ТОВ та здійснення інших дій від імені Довірителя.

Довіреність від учасника ТОВ, фізичної особи підлягає нотаріальному посвідченню.

Додаткова інформація

Мова документу

Українська

Обсяг документу

2 сторінки