550.00

Договір про передачу прав на використання технічних умов та акт приймання-передачі документації.

Договір розроблений на замовлення клієнта та на підставі даного Договору передано в тимчасове користування  ТУ У клієнта правом невиключного розпорядження. Містить всі істотні умови, передбачає передачу не виключних прав розпорядження  ТУ У.

Категорія: